Wieczór 15 listopada był wyjątkowy. W naszej szkole odbyła się wieczornica pt. „Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów…”. Udział w niej wzięła nie tylko społeczność szkolna, ale też zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Gminy Marta Szumińska, dyrektor Zespołu Szkół w Pawłosiowie Dorota Tracz, radny Stanisław Przewrocki, dyrektor GOK Zbigniew Brudek, sołtys Edward Ciechuń, przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Czereba, zarząd Rady Rodziców.

            Na 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie – od najmłodszych przedszkolaków do gimnazjalistów – zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przedstawiający drogę do wolności oraz bohaterów, którzy o nią walczyli. Scena oświetlona blaskiem świec, tańce najmłodszych i starszych,  recytacje, piosenki, prezentacja multimedialna wywołały wielkie wrażenie na widzach. Nie brakowało wzruszeń
i w niejednym oku zakręciła się łza.

Uroczystość połączona była z Narodowym Czytaniem. Zaproszeni Goście wzięli udział w tym projekcie i włączyli się w wieczornicę, pięknie czytając wiersze patriotyczne. Choć kulminacją tej akcji było czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego 8 września 2018 roku, to Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości.

Uroczystość przygotowały panie: Marta Fołta, Magda Piliszko, Iwona Siwak, Marta Ulma-Baran, Elżbieta Mirek- Banaś, Agnieszka Cużytek. O oprawę muzyczną zadbał pan Wojciech Wołowiec. Szczególne uznania należą się wszystkim występującym oraz członkom uczniowskiego chóru.

Skip to content