ŚWIĘTO SZKOŁY

8 czerwca jest dla całej społeczności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim dniem wyjątkowym. W tym roku już po raz 17 świętowaliśmy rocznicę nadania naszej szkole imienia.

W czwartkowy poranek wszyscy zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej. Odprawił ją ksiądz proboszcz Jacek Czerkas, który podczas kazania przybliżył sylwetkę patrona szkoły- Ignacego Łukasiewicza.

Kolejna część uroczystości odbyła się na szkolnym holu. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkoły, pani dyrektor Iwona Lenar serdecznie powitała przybyłych gości: Przewodniczącą Rady Gminy Pawłosiów Panią Martę Szumińską, Radnego Gminy Pana Stanisława Przewrockiego, Dyrektor CUW Panią Izabelę Matwijów, Księdza Proboszcza Jacka Czerkasa, Sołtysa wsi Cieszacin Wielki Edwarda Ciechunia, Naczelnika OSP Pana Leszka Górskiego, Przedstawiciela Rady Rodziców Panią Magdalenę Czereba.Następnie wystąpili uczniowie, którzy przedstawili kilka zabawnych scen z życia szkoły. Występ uatrakcyjnił taniec z pomponami w wykonaniu pierwszoklasistów oraz piosenki śpiewane przez szkolny chórek. Gwoździem programu była szkolna „Familiada”, w której drużyna Uczniów, kierowana przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Kingę Winiarz, walczyła z drużyną Nauczycieli dowodzoną przez panią dyrektor. Obydwie „rodziny” dzielnie walczyły, zwycięstwo jednak przypadło belfrom.

Po zakończonym występie zaproszeni goście i grono pedagogiczne udali się na poczęstunek, a uczniowie wrócili do domów.

Tegoroczne święto Szkoły zostało przygotowane przez panie Teresę Kulikowską, Małgorzatę Zasadę, Renatę Plęs, Magdę Piliszko oraz panów Tomasza Dębickiego i Marcina Kowalczuka.

Magda Piliszko

Skip to content