W ramach tegorocznego TYGODNIA PROMOCJI ZDROWIA (25-29 listopada) uczniowie naszej szkoły mogli współzawodniczyć ze sobą w różnorodnych konkursach interdyscyplinarnych.

Konkurs „ZDROWIE I MATEMATYKA” skierowany był do uczniów klas od IV do VIII. Uczniowie otrzymali arkusz z zadaniami dostosowany adekwatnie do poziomu ich wiedzy i umiejętności. Zadania zawierały wiele użytecznych informacji dotyczących zdrowego trybu życia. Na wyróżnienie zasługują: Grzegorz Górski z klasy 8; Wiktor Woźniak z klasy 6b, Maja Adamkiewicz i Oliwia Kornafel z klasy 4.

Zwyciężczynią konkursu wiedzy „PIRAMIDA ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA DZIECI I MŁODZIEŻY” została Julia Adamkiewicz z klasy 5.

We wtorek, w czasie przerw lekcyjnych Samorząd Uczniowski zapraszał do degustacji zdrowych koktajli, szaszłyków i sałatek owocowych.

W dniu 29 listopada w szkole odbył się międzyklasowy konkurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczyły w nim klasy podzielone na dwie grupy wiekowe (IV-VI b oraz klasy VI a, VII i VIII).
Trzyosobowe zespoły klasowe najpierw zmagały się w części teoretycznej (test wiedzy)
 a następnie po wylosowaniu przedstawionej sytuacji drużyny prezentowały właściwe sposoby udzielania pomocy. Scenki sytuacyjne zostały merytorycznie ocenione i omówione przez naszych gości zasiadających w jury tj. ratownika metodycznego – pana Rafała Piziaka, pielęgniarkę – panią Kornelię Drapała oraz przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego – Szymona Wydrę.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą, pomysłowością zwłaszcza w części praktycznej konkursu i chętnie prezentowali sposoby udzielenia pierwszej pomocy między innymi w sytuacji złamania kończyny dolnej, górnej i zakładania chusty trójkątnej, zachowania się
w przypadku krwotoku ręki, poparzenia, porażenia prądem, ataku epilepsji, hipoglikemii, resuscytacji krążeniowo – oddechowej czy zadławienia. W przypadku uczniów młodszych klas drużyny zaprezentowały sposób sprawdzenia podstawowych funkcji życiowych u osób nieprzytomnych, ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, reagowanie w przypadku krwotoku z nosa, skaleczenia, oparzenia i zadławienia się niemowlęcia.

Jury zwracało szczególna uwagę na poprawność metodyczną wykonywanych zadań, właściwe powiadomienie służb ratunkowych, zadbanie o własne bezpieczeństwo, inwencję klasy w wykorzystaniu dostępnych materiałów oraz umiejętność współpracy w grupie.

Wyniki obu części konkursu przedstawiały się następująco:

  • W kategorii klas młodszych:

I miejsce zdobyła klasa V       

II miejsce zdobyła klasa IV

III miejsce zdobyła klasa VI b

  • W kategorii klas starszych:

I miejsce zdobyła klasa VIII

II miejsce zdobyła klasa VII

III miejsce zdobyła klasa VI a

Cała społeczność szkoły wzięła również udział w prelekcji, a następnie w zajęciach warsztatowych z panią dietetyk Katarzyną Ostapowicz, która omówiła zasady zdrowego stylu życia w oparciu o piramidę żywienia dostosowaną do poszczególnych grup wiekowych. Spotkanie stało się okazją do omówienia roli regularnego spożywania posiłków w prowadzeniu zdrowego stylu życia, znaczenia jakości spożywanych potraw. Dzieci i młodzież wnikliwie analizowały etykiety różnorodnych, popularnych przekąsek pod kątem ich składników i walorów zdrowotnych. Pani dietetyk bardzo chętnie odpowiadała na pytania publiczności dotyczące zachowań profilaktycznych oraz skuteczności diet i ich wpływie na zdrowie nastolatków. Na koniec warsztatów uczniowie mogli sprawdzić pozyskane informacje w quizie wiedzy o zdrowiu.

Wszystkim uczestnikom konkursów serdecznie gratulujemy wiadomości i umiejętności, różnice punktowe okazały się niewielkie. Uczniowie, w przyjaznej atmosferze zdobywali i poszerzali wiedzę, która jest wartością bezcenną.

 

 

Skip to content