W piątek 21 czerwca cała społeczność naszej szkoły zebrała się na uroczystej Mszy Świętej, by podziękować za mijający rok szkolny.

Następnie  podczas spotkania w szkole Pani Dyrektor mgr Iwona Lenar wręczyła świadectwa z wyróżnieniem,

nagrody książkowe i dyplomy za 100% frekwencję  wyróżniającym się uczniom.

Koniec roku to również czas pożegnań. Ze szkołą rozstawali  się uczniowie klasy ósmej, a siódmoklasiści żegnali swoich starszych kolegów.

Na koniec uczniowie podczas ostatniej w tym roku szkolnym lekcji wychowawczej otrzymali świadectwa .

Rok szkolny uważamy za udany, wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy, brali udział w wielu konkursach i zdobyli liczne wyróżnienia i nagrody.

Teraz czas na wakacyjny odpoczynek.

Skip to content