W tym roku po raz 5 odbył się Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Jego celem jest ożywienie narodowej tradycji kolędowania, doskonalenie warsztatu artystycznego oraz konfrontacja dokonań twórczych wykonawców i ich opiekunów. Tegoroczny festiwal odbył się 25 stycznia 2018r. Wykonawcy zaprezentowali kolędy i pastorałki zarówno te doskonale znane, jak i trochę zapomniane oraz te zupełnie nowe. W przeglądzie wzięli udział uczniowie od przedszkola, aż po gimnazjum. Wszystkie wykonania były piękne, a wykonawcy przygotowali się najlepiej jak potrafili.

Dziękujemy uczniom, wychowawcom klas oraz rodzicom za przygotowanie występów. Dzięki Radzie Rodziców oraz Pani Dyrektor każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz złoty medal.

Zapraszamy za rok

Skip to content