28 kwietnia w naszej szkole obchodzono  Święto Konstytucji. Gospodarzami uroczystości  byli: Wójt Gminy Pawłosiów – Pan Mariusz Reń oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim – Pani Iwona Lenar.

Na gminne obchody   licznie przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych, delegacje   szkół i instytucji, reprezentanci OSP,  członkowie Rady Rodziców, poczty sztandarowe, rodzice, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

Gminne Święto rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny. Ksiądz proboszcz Jacek Czerkas przypominając zebranym okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podkreślił rangę i innowacyjność tejże Ustawy Rządowej z 1791 roku.

Następnie wszyscy zebrani udali się do Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim, gdzie Pani Dyrektor – Iwona Lenar przywitała przybyłych na uroczystość, a wójt Gminy Pawłosiów – Pan Mariusz Reń  mówił  w swoim wystąpieniu o  wadze  Konstytucji 3 Maja i miłości do Ojczyzny.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli  zaprezentowali zebranym  bogaty program artystyczny,  w którym przybliżone zostały okoliczności uchwalenia  Konstytucji  oraz  przypomniano jej najważniejsze postanowienia. Podczas występu nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz tańców narodowych.

W części artystycznej wzięli również udział najmłodsi uczniowie przedszkola, którzy  bardzo odważnie zaprezentowali się przed tak liczną publicznością.

Występ wzbogaciły piękne stroje, kostiumy  z epoki, bogate dekoracje, liczne rekwizyty   i  profesjonalna oprawa muzyczna, nad którą czuwał Pan Wojciech Wołowiec.

Po części artystycznej zaproszeni goście udali się do Centrum Kulturalnego w Cieszacinie Wielkim na poczęstunek, przygotowany przez rodziców, nauczycieli  i pracowników administracji i obsługi naszej szkoły.

Była to dla wszystkich piękna lekcja patriotyzmu, która na długo pozostanie w sercu. A przecież , jak powiedział Jan Zamoyski: ,, Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

                                                                               Marta Fołta

Skip to content