W dniu 13 października 2019 roku przedszkolaki z punktów przedszkolnych i oddziału przedszkolnego  pojechały na wycieczkę do Zarzecza. Celem wyprawy było poszerzenie wiedzy na temat historii lokalnej społeczności,  pokazanie  zabytkowego Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu. Podczas zwiedzania Muzeum Rodziny Dzieduszyckich dzieci poznały historię rodu i ich koligacje. Oglądały eksponaty i miały okazję do  zadawania  pytań. Potem udały się do parku, zachwycone urokami jesiennej pogody podziwiały wirujące na wietrze liście, szukały żołędzi, oglądały fontanny.

         Następnie przedszkolaki zwiedzały Szkolną Izbę Tradycji – w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa, zwaną od imienia patrona szkoły „Witosówką”. Zebrane w niej eksponaty to przedmioty codziennego użytku w II połowie XX w.,  wiele z nich było zupełnie nieznanych dla dzieci. Przedszkolaki oglądały narzędzia rolnicze, przedmioty gospodarstwa domowego: np. żelazko z duszą, stare obrazy, zioła, naczynia ceramiczne, piec kaflowy w centrum pomieszczenia i liczne rękodzieło artystyczne.

         O niezapomnianych wrażeniach opowiadają do dziś ….

Skip to content