Tradycją stało się, że uczniowie Naszej Szkoły biorą udział w Sesjach Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza. W tym roku, w dniach 23 – 25 maja przedstawicieli szkół im. Ignacego Łukasiewicza na XIV Sesji gościła mała miejscowość w powiecie sanockim- Strachocina. Naszą Szkołę reprezentowały: Gabriela Bednarczyk, Amelia Kasperska i Małgorzata Szarek wraz z opiekunem panią Agnieszką Cużytek.

Organizatorem spotkania łukasiewiczowskich szkół było Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Pomimo niesprzyjającej aury w tym roku aż 18 szkół gościło w miasteczku świętego Andrzeja Boboli.

W piątek, 24.05, przed południem odbyło się uroczyste otwarcie sesji, po którym uczniowie przystąpili do konkursowych zmagań. Tematem, jak zawsze było życie i działalność Naszego Patrona. Zadania nie były proste a organizatorzy  pokusili się nawet o przygotowanie rebusów i krzyżówek. Opiekunowie w tym czasie rozmawiali o działalności ich szkół, o nowych pomysłach na integrację między nimi. Po obiedzie organizatorzy zabrali uczestników i opiekunów do Sanoka, gdzie zwiedzali Muzeum Budownictwa Ludowego. Gości tam niepowtarzalny klimat magicznego miejsca, skłaniającego do refleksji o czasie i przemijaniu. Po bardzo pouczającej wycieczce uczniowie udali się na tzw. Bobolówkę, gdzie wzięli udział we Mszy Św., a po niej mieli możliwość ucałować relikwię Św. Andrzeja Boboli. Tuż po kolacji wszyscy udali się na film o losach Ignacego Łukasiewicza pt. „Łukasiewicz- nafciarz, romantyk”.

Sobota, ostatni dzień Sesji był czasem eksperymentów naukowych. Uczniowie w dwóch grupach: w mobilnym laboratorium PGNiG  „Być jak Ignacy” oraz w szkolnej pracowni fizyczno – chemicznej, mieli możliwość samodzielnie przeprowadzać doświadczenia.

W czasie, gdy młodzież gościła w świecie nauki, ich opiekunowie zwiedzali wystawę Zdzisława Beksińskiego w Sanockim Muzeum Historycznym.

Sesja zakończyła się ogłoszeniem wyników konkursu wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu, uroczystym wyprowadzeniem sztandarów i odśpiewaniem nowo wybranego hymnu łukasiewiczowskich szkół.

Nikt nie wrócił bez nagród, dla każdego przewidziano upominek oraz certyfikat udziału w spotkaniu. Nadszedł czas pożegnań, ale nie na długo gdyż już za dwa lata spotkamy się w Krośnicach, na Dolnym Śląsku.

Skip to content