W piękny czerwcowy ranek, 4 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej w Cieszacinie Wielkim rozpoczęła się XXXII Spartakiada Szkół  noszących  imię Ignacego Łukasiewicza. Patronat nad tym zacnym wydarzeniem sprawował prezes Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  w Sanoku – p. Mieczysław Kawecki oraz PGNIG.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wspomniany wcześniej prezes SITPiG  p. Mieczysław Kawecki, przewodniczący Rady Gminy Pawłosiów p. Marian Maciałek, v-ce przewodnicząca p. Łucja Kasperska, radny Gminy p. Stanisław Przewrocki, dyrektor CUW  w Pawłosiowie p. Izabela Matwijów, przewodniczący Koła SITPIG w Łańcucie p. Edward Domaradzki oraz jego zastępca p. Grzegorz Wrona, honorowy członek SITPNIG-u, dobry duch wszystkich Spartakiad p. Wiesław Turzański, sołtys wsi p. Edward Ciechuń, dyrektorzy szkól z Ropienki, z Czarnej, z Drwini, z Pakoszówki, z Humnisk, ze Strachociny i z Jodłówki oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Magdalena Czereba.

Każdą z przybyłych szkół reprezentowała drużyna złożona z 12 uczniów oraz opiekunowie, najczęściej nauczyciele wychowania fizycznego.

Po pasjonujących rozgrywkach sportowych wyłoniono zwycięzców, i tak miejsce III zdobyła Szkoła Podstawowa w Ropience, miejsce II Szkoła Podstawowa w Humniskach  i miejsce I –Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim. Nagrodą główną był puchar prezesa SITPIG-u, natomiast każda z drużyn otrzymała sprzęt sportowy dla szkoły, zawodnicy z kolei pendriv-y  również ufundowane przez SITPNIG.

Za przygotowanie i sponsorowanie  posiłków dla Gości i uczestników odpowiedzialna była Rada Rodziców oraz SITPNIG. Natomiast dmuchany plac zabaw był prezentem od dyrekcji szkoły.

Imprezie towarzyszyła miła atmosfera, zdrowa rywalizacja, piękna pogoda, a działo się to wszystko w jubileuszowym dla szkoły roku 160-lecia jej powstania. Z tej też okazji dyrektor szkoły Iwona Lenar otrzymała listy gratulacyjne i upominki  od Sekretarza Generalnego SITPNIG-u p. Piotra Dziadzio oraz prezesa Oddziału SITPNIG – w Sanoku p. Mieczysława Kaweckiego, a także od dyrektorów szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza.

Słowa uznania i wdzięczności kieruję w imieniu własnym, nauczycieli, rodziców  i uczniów  do Prezesa SITPNiGu oraz  do zarządu PGNIG za okazaną pomoc, hojność i każde dobre słowo towarzyszące Spartakiadzie.

Iwona Lenar

Skip to content