2 czerwca w Szkole Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle odbyła się I edycja Wojewódzkiego Konkursu Historyczno – Chemicznego „Z Ignacym Łukasiewiczem na Ty” dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Celem konkursu było:

  • poszerzenie wiedzy na temat życia, pracy i osiągnięć Ignacego Łukasiewicza,
  • ukazanie wielkiego wkładu Pioniera przemysłu naftowego w rozwój polskiej, europejskiej oraz światowej nauki i techniki,
  • uświadomienie uczestnikom roli, jaką odegrał Ignacy Łukasiewicz w dziejach naszego regionu i historii Polski,
  • pobudzenie uczestników do wszechstronnego rozwoju wiedzy,
  • zmobilizowanie uczniów do lepszego poznania właściwości ropy naftowej i wchodzącej w jej skład związków chemicznych oraz niektórych otrzymywanych z nich substancji (węglowodory i jednofunkcyjne pochodne węglowodorów),
  • zwrócenie uwagi na korzyści i zagrożenia wynikające z eksploatacji złóż ropy naftowej

Reprezentacja Naszej Szkoły w składzie: Anna Depciuch, Katarzyna Grześko i Fabian Bar zmagali się z bardzo szczegółowymi pytaniami odnośnie życia, działalności społecznej, patriotycznej i twórczej, w kierunku przemysłu naftowego. Pytania obejmowały również zagadnienia z chemii organicznej ,  a w szczególności węglowodorów i ich pochodnych. Konkurs szczególnie ważny w tym roku z racji Roku Ignacego Łukasiewicza, a biorąc pod uwagę patrona Naszej Szkoły jeszcze bardziej uzasadniony.
Ania, Karolina i Fabian  pracowali drużynowo i zdobyli IV miejsce. Całej drużynie bardzo gratulujemy .

Małgorzata Zasada

 

Skip to content