Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego dla naszej Szkoły

 

            19 grudnia 2018 r. w Warszawie,  w siedzibie PGNiG odbyło się X posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Podczas spotkania omówiono plan merytorycznego działania SITPNiG w roku 2019. Ponadto Zarząd Główny zatwierdził uchwałami przyznanie Odznak Honorowych SITPNiG: 7 Srebrnych Odznak Honorowych SITPNiG członkom oddziału  w Sanoku, 5 Złotych Odznak Honorowych SITPNiG członkom z Oddziału w Krakowie, Sanoku i Warszawie.   Zarząd Główny przyznał również  Złotą Odznakę Honorową   SITPNiG Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim, za aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia oraz współpracę ze szkołami noszącymi imię Ignacego Łukasiewicza.

            11 stycznia 2019r. dyrektor Iwona Lenar odebrała to zacne wyróżnienie dla Szkoły z rąk Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego – SITPNiG Oddział  w Sanoku –  Pana Mieczysława Kaweckiego.

 

 

Skip to content