W ramach tegorocznego Tygodnia Promocji Zdrowia (21-25 listopada) uczniowie naszej szkoły mogli współzawodniczyć ze sobą w różnorodnych konkursach interdyscyplinarnych.

 Uczniowie klas 4-6 wzięli udział w konkursie języka angielskiego ‘Healthy lifestyle’, który sprawdzał znajomość treści leksykalnej, zachęcał do poszerzania wiedzy oraz miał na celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Zwycięzcą konkursu została Nadia Urban z klasy 5, II miejsce zajęła Patrycja Kobietowska z klasy 6, a III miejsce zdobyła Milena Drozdowicz z tej samej klasy.

          Dla uczniów klas 1-3 zorganizowano konkurs plastyczny na „Aktywnie po zdrowie”, spośród 25 pomysłowych prac jury z trudem wyłoniło zwycięzców: I miejsce zajął Michał Baran z klasy 1, II miejsce zdobyła Anna Kasperska z klasy 3 oraz ex aequo Melania Kasperska z klasy 3, a III miejsce Jakub Dusiło z klasy 1.

Zwycięzcy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy, a także drobne upominki.

            23 listopada odbył się również konkurs „Zdrowie i matematyka”. Uczniowie rozwiązywali zadania o tematyce prozdrowotnej. W poszczególnych grupach klasowych najwyższe wyniki uzyskali: Filip Łatka z kl.4, Julia Winiarz z klasy 5, Milena Drozdowicz z klasy 6 oraz Julia Adamkiewicz z klasy 8.

         24 listopada zostały zorganizowane dwa konkursy wiedzy na temat chorób zakaźnych. Były one skierowane do wszystkich chętnych uczniów klas od IV do VIII. Jeden z nich miał formę testu, z którym uczniowie mierzyli się indywidualnie. Natomiast w drugim walczyły zespoły klasowe, odpowiadając na wylosowane pytania po wcześniejszej konsultacji członków danej drużyny. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursach gratulujemy dużej wiedzy na temat chorób zakaźnych, w szczególności zwycięzcom!!!!

Wyniki konkursu indywidualnego:

I miejsce: Julia Adamkiewicz – klasa 8

II miejsce: Wiktor Kurdziel – kasa 8

III miejsce: Maja Łatka – klasa 5

Wyniki rywalizacji między-klasowej:

I miejsce: klasa VI                   

II miejsce: klasa VIII

III miejsce: klasa VII

         Na lekcjach informatyki, realizowany był projekt: Odżywiam się zdrowo. Uczniowie każdej z klas zostali podzieleni na grupy, każda z grup miała wykonać infografikę na dany  temat. Realizowane tematy to: Woda w ciele człowieka, Ciekawostki – dotyczące zdrowego odżywiania, Piramida zdrowia, Wykresy kaloryczności różnych produktów, Dzienne zapotrzebowanie człowieka na poszczególne składniki odżywcze – wykres. Uczniowie pracowali w grupach , korzystali z różnych materiałów, wykorzystywali dostępne programy i aplikacje komputerowe.

M. Radzyniak

E. Trybucka

J. Dzień

Skip to content