W Centrum Kulturalnym w Cieszacinie Wielkim odbywają się zajęcia warsztatowe z języka angielskiego. Podczas spotkań z lektorem uczniowie rozwijają i doskonalą swoje umiejętności językowe w obszarze znajomości środków i funkcji językowych , rozumienia tekstów pisanych oraz rozumienia ze słuchu, jak również poszerzają znajomość słownictwa.  Prowadzone zajęcia mają na celu utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości oraz niwelowanie deficytów wiedzy poprzez zastosowanie różnorodnych metod nauczania języków obcych.

Skip to content